ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Le journal de l’abbé Chaperon. L'Orient aux yeux des etrangers / Աբբա Շապրոնի օրագիրը: Արևելքն օտարների աչքերով»
Ուսումնական ձեռնարկ արևելագիտության ֆակուլտետի ուսանողների համար «Արևելքը օտարների աչքերով» (մատենաշար 1), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 64 էջ

ISBN 978-5-8084-2089-2

Ձեռնարկը նախատեսված է հումանիտար ֆակուլտետների ուսանողների համար: Այն ընդգրկում է հատվածներ զինվորական հոգևոր հայր աբբա Շապրոնի օրագրից՝ որպես ականատեսի, պատմական կարևորություն ներկայացնող նրա վկայությունները 1915-1923 թթ. Արևմտյան Հայաստանում հայերի ցեղասպանության վերաբերյալ: Յուրաքանչյուր հատվածից հետո տրվում է բառերի և արտահայտությունների բացատրությունը, իսկ 5-6 մտաշարերը, որոնք վերարտադրում են տեքստի կարևոր հանգամանքները, հանդիսանում են օժանդակ միջոց ուսումնասիրվող նյութը ճիշտ ընկալելու և ազատ վերարտադրելու համար:

Դասագրքեր | Արևելագիտության ֆակուլտետ