ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Կիլիկյայի հայկական թագավորության և Եգիպտոսի սուլթանության հարաբերությունները
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008 թ., 236 էջ
Դասագրքեր | Պատմության ֆակուլտետ