ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Արևելահայերենի քերականագիտության պատմություն
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009 թ., 212 էջ
Դասագրքեր | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ