ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հայ աստվածաբան. Գ
Խմբ. կազմ՝ Անուշավան եպս. Ժամկոչյան, Ավետիսյան Հ. Գ., Վարդանյան Ռ. Հ. և այլք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009 թ., 251 էջ
Դասագրքեր | Աստվածաբանության ֆակուլտետ