ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Տարեգիրք. Զ
Անուշավան եպս. Ժամկոչյան, Բարխուդարյան Վ. Բ., Ղազինյան Գ. Ս. և այլք (խմբ. կազմ), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011 թ., 403 էջ
Դասագրքեր | Աստվածաբանության ֆակուլտետ