ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հին Հունաստանի և Հին Հռոմի արվեստ
Դասընթացի ծրագիր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 48 էջ

ISBN 978-5-8084-2100-4
Դասագրքեր | Պատմության ֆակուլտետ