ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մարդու էթոլոգիա
Ուսումնամեթոդական ուղեցույց-ծրագիր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 20 էջ

ISBN 978-5-8084-2102-8
Դասագրքեր | Պատմության ֆակուլտետ