ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Կ. Ս. Մուսոյան
Գերբարձր հաճախականությունների մուտքային սակավաղմուկ սարքեր
Դասագրքեր
Գերբարձր հաճախականությունների մուտքային սակավաղմուկ սարքեր
Ուս. ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1985, 28 էջ
Դասագրքեր | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ