ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մ. Վ. Ավետիսյան
Խոսքային հաղորդակցության ուսուցման վարժություններ
Դասագրքեր
Խոսքային հաղորդակցության ուսուցման վարժություններ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1986, 107 էջ
Դասագրքեր | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ