ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ա. Գ. Մուրադյան
Ֆրանսերենի և հայերենի ձևաբանական համակարգերի զուգադրական ուսումնասիրություն
Դասագրքեր
Ֆրանսերենի և հայերենի ձևաբանական համակարգերի զուգադրական ուսումնասիրություն
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1986, 113 էջ
Դասագրքեր | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ