ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
С. О. Меликян
В. В. Сагателян
Краткий русско-армянский словарь сложносокращенных слов по математике и кибернетике
Բառարաններ
Краткий русско-армянский словарь сложносокращенных слов по математике и кибернетике
Ереван, изд. ЕГУ, 1986, 34 стр.
Բառարաններ | Թարգմանական