ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Э. Р. Григорян
Социальное познание и модели человека
Դասագրքեր
Социальное познание и модели человека
Ереван, изд. ЕГУ, 1989, 184 стр.
Դասագրքեր | Սոցիոլոգիայի Ֆակուլտետ