ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Г. Р. Погосян
Организация и планирование оплаты труда в условиях самофинансирования и полного хозрасчета
Ակադեմիական գրականություն
Организация и планирование оплаты труда в условиях самофинансирования и полного хозрасчета
Ереван, изд. ЕГУ, 1989, 165 стр.
Ակադեմիական գրականություն | Տնտեսագիտություն և ֆինանսներ