ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Վ. Հ. Օհանյան
Ինտեգրալ հավասարումներ և նրանց կիրառությունները ֆիզիկայի խնդիրներում
Դասագրքեր
Ինտեգրալ հավասարումներ և նրանց կիրառությունները ֆիզիկայի խնդիրներում
Ուս. ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1990, 87 էջ
Դասագրքեր | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ