ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Գ. Հ. Ղարախանյան
Հայաստանի ընտանեկան իրավունք. Գիրք 2
Դասագրքեր
Հայաստանի ընտանեկան իրավունք. Գիրք 2
Ուս. ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1991, 158 էջ
Դասագրքեր | Իրավագիտության ֆակուլտետ