ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
С. К. Гаспарян
Лингвопоэтика образного сравнения
Դասագրքեր
Лингвопоэтика образного сравнения
Ереван, изд. ЕГУ, 1991, 125 стр.
Դասագրքեր | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ