ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ս. Տ. Մելիք-Բախշյան
Հայոց պատմություն. հնագույն ժամանակներից միչև 18-րդ դարի վերջը
Դասագրքեր
Հայոց պատմություն. հնագույն ժամանակներից միչև 18-րդ դարի վերջը
Ուս. ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1993, 223 էջ
Դասագրքեր | Պատմության ֆակուլտետ