ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
А. А. Токмаджян
Очерки по сравнительной типологии английского, русского и армянского языков
Դասագրքեր
Очерки по сравнительной типологии английского, русского и армянского языков
Сборник статей, Ереван, изд. ЕГУ, 114 стр.
Դասագրքեր | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ