ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ա. Մ. Սուքիասյան
Ժամանակակից հայոց լեզու. հնչյունաբանություն, բառագիտություն, բառակազմություն
Դասագրքեր
Ժամանակակից հայոց լեզու. հնչյունաբանություն, բառագիտություն, բառակազմություն
3-րդ հրատ., Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1999, 352 էջ
Դասագրքեր | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ