ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ակունք. Գիտական հոդվածների ժողովածու
Խմբ. խորհուրդ` Գ.Ա. Ղարիբյան և ուրիշ., գլխ. խմբ.` Ա.Ա. Ներսիսյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 394 էջ

ISSN 1829-2992
Ակադեմիական գրականություն | Հասարակություն