ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հր. Հ. Աճառյան
Քննություն Կիլիկիայի բարբառի
Դասագրքեր
Քննություն Կիլիկիայի բարբառի
Տպագրվել է Գ. Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան հայկական մատենաշարով: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2003, 600 էջ
Դասագրքեր | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ