ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ա. Հայկյանց
Միջազգային մասնավոր իրավունք
Դասագրքեր
Միջազգային մասնավոր իրավունք
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2003, 352 էջ
Դասագրքեր | Իրավագիտության ֆակուլտետ