ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Շ. Ա. Մարգարյան
Մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիա
Դասագրքեր
Մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիա
Ուս. ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2003, 176 էջ
Դասագրքեր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ