ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ա. Մովսիսյան
Հայկական մեհենագրություն
Դասագրքեր
Հայկական մեհենագրություն
Մենագրություն: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2003, 272 էջ
Դասագրքեր | Պատմության ֆակուլտետ