ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ա. Մովսիսյան
Նախամաշտոցյան Հայաստանի գրային համակարգերը
Դասագրքեր
Նախամաշտոցյան Հայաստանի գրային համակարգերը
Խմբ. Զավեն Եկավյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2003, 400 էջ
Դասագրքեր | Պատմության ֆակուլտետ