ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ս. Ղանթարջյան
Նորարարությունների կառավարում և մտավոր սեփականության օբյեկտների գնահատում
Ակադեմիական գրականություն
Նորարարությունների կառավարում և մտավոր սեփականության օբյեկտների գնահատում
Ուս. ձեռնարկ: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004, 102 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ