ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր
Դասագրքեր
Տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր
Կազմ. Հ. Մարզպանյան: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004, 268 էջ
Դասագրքեր | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ