ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ս. Բադալյան
Սնկերի բջջաբանության և գենետիկայի ներածություն
Դասագրքեր
Սնկերի բջջաբանության և գենետիկայի ներածություն
Ուս. ձեռնարկ: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, 68 էջ
Դասագրքեր | Կենսաբանության ֆակուլտետ