ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Գ. Եսայան
Ա. Մակարյան
Ծրագրավորման խնդիրների ժողովածու
Դասագրքեր
Ծրագրավորման խնդիրների ժողովածու
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, 62 էջ
Դասագրքեր | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ