ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ա. Հ. Կոստանյան
Ծրագրավորման լեզուների մշակման և իրականացման հիմունքներ
Դասագրքեր
Ծրագրավորման լեզուների մշակման և իրականացման հիմունքներ
Ուս. մեթոդական ձեռնարկ: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, 64 էջ
Դասագրքեր | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ