ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ս. Ղանթարջյան
Ա. Համբարձումյան
Կառավարման և գործարարության ընտրովի հարցեր
Դասագրքեր
Կառավարման և գործարարության ընտրովի հարցեր
Ուս. ձեռնարկ: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 150 էջ
Դասագրքեր | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ