ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ս. Մ. Մինասյան
Ն. Վ. Սարգսյան
Ռադիոկենսաբանություն
Դասագրքեր
Ռադիոկենսաբանություն
Ուս. ձեռնարկ: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, 200 էջ
Դասագրքեր | Կենսաբանության ֆակուլտետ