ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Միջնադարյան արևելաքրիստոնեական արվեստ (4-10-րդ դարեր)
Դասընթացի ծրագիր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 52 էջ

ISBN 978-5-8084-2121-9
Դասագրքեր | Պատմության ֆակուլտետ