ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Երկեր Է
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 608 էջ

ISBN 978-5-8084-2079-3

Մանուկ Աբեղյանի երկերի Է հատորն ամփոփում է հեղինակի հայկական հավատալիքներին նվիրված հետազոտությունները և գրականագիտական-բանասիրական առավել արժեքավոր հոդվածներն ու ուսումնասիրությունները: Դրանք ըստ իրենց բնույթի բաժանվում են երկու մասի՝ « Ազգագրական հետազո տություններ» և « Գրական-բանասիրական հոդվածներ և ուսումնասիրություններ»:

Ակադեմիական գրականություն | Լեզու և լեզվաբանություն