ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Երկեր Զ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 852 էջ

ISBN 978-5-8084-2078-6

Երկերի այս հատորում զետեղված են Մանուկ Աբեղյանի քերականագիտական-լեզվաբանական աշխատությունները՝ « Աշխարհաբարի շարահյուսություն», «Աշխարհաբարի հոլովները», «Հայոց լեզվի տեսություն» և այլն:


Այս աշխատանքը կարող է օգտակար լինել ինչպես մասնագետների, ուսանողների, այնպես էլ դպրոցականների համար:

Ակադեմիական գրականություն | Լեզու և լեզվաբանություն