ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Է. Ս. Գևորգյան
Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության մեթոդների համառոտ ակնարկ
Դասագրքեր
Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության մեթոդների համառոտ ակնարկ
Ուս. ձեռնարկ: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, 90 էջ
Դասագրքեր | Կենսաբանության ֆակուլտետ