ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ա. Ա. Կիրակոսյան
Ա. Լ. Վարդանյան
Պինդ մարմնի ֆիզիկա
Դասագրքեր
Պինդ մարմնի ֆիզիկա
Լաբորատոր աշխատանքներ: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, 100 էջ
Դասագրքեր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ