ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ա. Մանուկյան
Ս. Տոնիկյան
Գրական արաբերենի տեքստերի և վարժությունների ժողովածու
Դասագրքեր
Գրական արաբերենի տեքստերի և վարժությունների ժողովածու
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, 365 էջ
Դասագրքեր | Արևելագիտության ֆակուլտետ