ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ա. Մուրադյան
Գ. Մուրադյան
Մասնիկների պատահական շարժումները
Դասագրքեր
Մասնիկների պատահական շարժումները
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, 196 էջ
Դասագրքեր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ