ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Որոշ դեղանյութերի քիմիա-թունաբանական բնութագիր
Ուսումնական ձեռնարկ «Թունաբանական քիմիա» առարկայից, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 62 էջ

ISBN 978-5-8084-2110-3

Ներկայացվող ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է դեղագիտության բաժնի ուսանողների, ինչպես նաև դեղերի քիմթունաբանական հարցերով զբաղվող մասնագետների համար:

Դասագրքեր | Քիմիայի ֆակուլտետ