ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
А. Э. Чубарян
Синонимия временных синтаксических конструкций в современном английском языке
Դասագրքեր
Синонимия временных синтаксических конструкций в современном английском языке
Монография, Ереван, изд. ЕГУ, 2006, 102 стр.
Դասագրքեր | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ