ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ա. Կ. Բարլեզիզյան
Արդի ֆրանսերենի բառագիտության ձեռնարկ
Դասագրքեր
Արդի ֆրանսերենի բառագիտության ձեռնարկ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, 88 էջ
Դասագրքեր | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ