ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ս. Լ. Ղանթարջյան
Ինովացիոն մենեջմենթ
Դասագրքեր
Ինովացիոն մենեջմենթ
ՈՒս. ձեռնարկ: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, 119 էջ
Դասագրքեր | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ