ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Կ. Մանասյան
Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների ուսուցումը
Դասագրքեր
Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների ուսուցումը
Ուս. մեթոդական ձեռնարկ: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, 44 էջ
Դասագրքեր | Կենսաբանության ֆակուլտետ