ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ս.Ա. Նիգիյան
Թարգմանության տեսության դասընթացի խնդիրների լուծման մեթոդական ցուցումներ
Դասագրքեր
Թարգմանության տեսության դասընթացի խնդիրների լուծման մեթոդական ցուցումներ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, 76 էջ
Դասագրքեր | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ