ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ա. Սաֆարյան
Թուրքերենի դասագիրք
Դասագրքեր
Թուրքերենի դասագիրք
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, 315 էջ
Դասագրքեր | Արևելագիտության ֆակուլտետ