ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
В.Р. Бойнагрян
Озера Армянского нагорья
Դասագրքեր
Озера Армянского нагорья
Ереван, изд. ЕГУ, 2007, 144 стр.
Դասագրքեր | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ