ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Н.Г. Шакарян
Г.Ю. Оркусян
Учебное пособие по русскому языку для студентов физического и радиофизического факультетов
Դասագրքեր
Учебное пособие по русскому языку для студентов физического и радиофизического факультетов
Ереван, изд. ЕГУ, 2007, 136 стр.
Դասագրքեր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ