ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Արյան շիճուկում սպիտակուցների որոշման մեթոդները
Դասագրքեր
Արյան շիճուկում սպիտակուցների որոշման մեթոդները
Ուս. մեթոդական ձեռնարկ (կազմ.՝ Պ.Ա. Ղազարյան, Ա.Մ. Հովհաննիսյան): Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, 23 էջ
Դասագրքեր | Կենսաբանության ֆակուլտետ