ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ա. Գալստյան
Շ. Պարոնյան
Անգլերենի պատմության հիմնահարցեր
Դասագրքեր
Անգլերենի պատմության հիմնահարցեր
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, 286 էջ
Դասագրքեր | Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ